EG Ehitus on juhtivpartner konsortsiumis EG Ehitus, Scanweld, Alvora, mis ehitab Eesti ja Soome vahelise gaasiühenduse Balticconnectori maapealset osa.  Balticconnectori gaasitrassi ehitus Paldiskist Kiilini on viimaste kümnendite suurim toruehituse projekt Eestis, mis läbib pea 250 maaomaniku krunti ning viite erinevat kohalikku omavalitsust. On palju ristumisi erinevate kommunikatsioonidega, nagu näiteks teed, jõed, raudteed, sideliinid. Ehitatava gaasitorustiku pikkus on 55 kilomeetrit ning kokku tuleb torusektsioonide ühendamiseks teha ligikaudu 6000 suurt täpsust ja kõrget kvaliteeti nõudvat keevitust ning rajada gaasitorustiku korrosiooni kaitseks katoodkaitse.