Project Description
Asukoht:

Kiviõli

Ehitusperiood:

august 2010 – november 2011

Klient:

Kiviõli Soojus AS

Kiviõli linnas soojustorustiku ja soojussõlmede rekonstrueerimine ja ehitus.

DN 250 – 300, trassi pikkus 3 500 jm, 27 soojussõlmed.