Project Description
Asukoht:

Vaida alevik

Ehitusperiood:

aprill 2012 – november 2012

Klient:

Kukruse Maja OÜ

Vaida aleviku kaugküttevõrgu rekonstrueerimine.

DN 32 – 200, trassi pikkus 1 223 jm.