Project Description
Asukoht:

Vardi küla

Ehitusperiood:

2009

Klient:

EG Võrguteenus AS

Viljandi D-kategooria maagaasi liinikraanisõlme projekt.